Bibliografie

Articol publicat in: Cultura


Repere bibliografice
– Ion Gr?mad?, Din Bucovina de alt? dat?, ed. Bibliotecii societ??ii “Steaua”, Cern?u?i, 1910;
- Ion Gr?mad? – Din Bucovina de alt?dat?. Schi?e istorice, ed. Institutului de Arte Grafice C. Sfetea, Bucure?ti, 1911.
- Ion Gr?mad?, Anteil der Rumnen an der Belagerung Wiens – teza de doctorat, nepublicat?;
- Ion Gr?mad?, Scrieri literare, Institutul de Arte Grafice ?i Editur? “Glasul Bucovinei”, prefa?at? de “Studiu asupra vie?ii ?i operei lui” de Constantin Loghin, Cern?u?i, 1924;
- Ion Gr?mad?, O bro?ur? umoristic?. Cteva reflexiuni la “Habsburgii ?i Romnii” p?rintelui Victor Zaharovschi, ed. Societatea tipografic? bucovinean?, Cern?u?i, 1909;
– Ion Gr?mad?, Societatea academic? social? literar? “Romnia Jun?” din Viena: 1871-1911, monografie istoric?, Cern?u?i, 1912;
– Ion Gr?mad?, M. Eminescu. Contribu?ii la studiul vie?ii ?i operei sale, Heidelberg, 1914;
- Ion Gr?mad?, Cartea sngelui, ed. Mu?atinii, Suceava, 2002, coordonator editorial Ion Dr?gu?anul;
– Nicolae Iorga, Oameni care au fost, vol. II, Editura pentru literatur?, Bucure?ti, 1967;
– Constantin Kiri?escu, Istoria r?zboiului pentru ntregirea Romniei. 1916-1918, vol. II, ed. a II-a, Editura Casei ?coalelor, Atelierele “Cartea Romneasc?” (f.a.);
Congresul romnilor de peste hotare afl?tori n ?ar?. 15 martie 1915, Bucure?ti, 1915;
– Dumitru Alma?, Eroi au fost, eroi sunt nc?… Evoc?ri ?i portrete istorice, ed. Politic?, Bucure?ti, 1983;
– D. Marmeliuc, Ion Andrie?escu, Eroului de la Cire?oaia: Ion Gr?mad?, Suceava, ed. Mu?atinii, 2005;
– Ioan Scurtu, Pres?ra?i pe-a lor morminte ale laurilor foi. Eroi ai luptei pentru independen?a ?i unitatea patriei (1916 – 1917), ed. Albatros, Bucure?ti, 1978;
Scrisori c?tre Leca Morariu, vol. I, ed. Funda?iei Culturale “Leca Morariu”, Biblioteca Bucovinei “I.G. Sbiera”, Suceava, 2006, edi?ie ngrijit? de Eugen Dimitriu, prefa?? ?i note de Emil Satco;
– Nicolae Gr?mad?, Ion B?i?an, Vasilic? B?i?an, Zahare?ti, veche vatr? bucovinean?. Repere monografice, Suceava, ed. “Cuvntul nostru”, 2002, redactor de carte Neculai Ro?ca;
– Eusebiu Camilar, Turmele, Editura de Stat pentru literatur? ?i art?, Bucure?ti, 1960;
– Nicolai Gr?mad?, P?storii suflete?ti din satul Zahare?ti – Suceava, ed. Mitropoliei Moldovei ?i Sucevei, 1958;
– General de brigad? (rt) Neculai Staicu-Buciumei, Colegiul Na?ional “Nicolae Filipescu”, ed. F?t-Frumos, Gala?i, 2007;
– Neculai Gr?mad?, “Dr. Ion Gr?mad? ca osta?”, Glasul Bucovinei, 5/18 martie 1919;

– “Cum a murit Ion Gr?mad?”, Romnia Mare, Kiev, 22 decembrie 1917;

– G Rotic?, “Ion Gr?mad?”, Romnia, 14/27 septembrie 1917;

– G. Rotic?, “Din scrisorile lui Ion Gr?mad?”, Romnia, 15 noiembrie 1917;

– I. Irimescu -Cnde?ti, “Ion Gr?mad?”, Ac?iunea romn?, 27 sept. 1917;

– Liviu Papuc, “Ion Gr?mad? – Elvira Morariu – I.E. Torou?iu”, Convorbiri literare, Ia?i, CXXXVII, febr. 2004, p.77;
– Ion Marmeliuc, “Ion Gr?mad?, scriitorul ?i lupt?torul”, Junimea literar? nr. 1-3, 1936;
– Aurel Buzincu, “Ion Gr?mad? – prozatorul”, Codrul Cosminului, nr. 2, 1996, pp. 520-526;
– cons., fond general Arhiva B.C.U. Lucian Blaga din Cluj-Napoca;
- cons., fondul memorial Leca Morariu, Muzeul de istorie al Bucovinei.
______

Comments are closed.

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X