memoria-evenimente

    
 
 
 
 
Memoria
- evenimente -
 
 
  
 
- 28 mai 2009
       n centrul ora?ului Suceava are loc ceremonia dezvelirii statuii "Bucovina naripat?", realizat? de sculptorul Mircea D?neasa, dedicat? eroilor bucovineni. Ceremonialul militar ?i religios, la care particip? autorit??ile locale, a fost urmat de o parad? militar?.
 
- imagini de la ceremonie - 

 
 
- 1 Decembrie 2008
       Parada militar? ?i ceremonia depunerii de coroane la monumentul eroilor din cimitirul "Pacea". Au participat primarul, prefectul ?i autorit??ile ora?ului.
 

 
 
 - 1 Decembrie 2007
       n cimitirul central al ora?ului Suceava a avut loc ceremonialul militar ?i religios prilejuit de s?rb?torirea Zilei Na?ionale a Romniei. S-au depus coroane de flori la Monumentul Eroilor, precum ?i la mormntul scriitorului ?i eroului Ion Gr?mad?. Au participat autorit??i locale, parlamentari, clerici, militari ?i un numeros public.
 
- imagini video de la ceremonie - 
 

 
 
 
 - 27 august 2007
       La 90 de ani de la moartea scriitorului, la mormntul din cimitirul Pacea au fost depuse flori n memoria sa. Au participat primarul ?i viceprimarul comunei Stroie?ti, al?turi de membri ai familiei.
 
video-reportaj de la comemorare
particip?: Cornelia At?n?soaie, Maria Olar,
Ion B?i?an, ?tefan Crainiciuc.


 
 
- 26 august 2007
       n apropierea drumului european care traverseaz? comuna Stroie?ti a avut loc ceremonia de dezvelire a bustului scriitorului Ion Gr?mada realizat de sculptorul Cezar Popescu. Au luat parte la eveniment autorul acestei ini?iative, scriitorul Ion Dr?gu?anul, subprefectul jude?ului Suceava, Alexandru B?i?an, primarul ?i viceprimarul comunei Stroie?ti, ?tefan Crainiciuc ?i Ion B?i?an, membri ai familiei scriitorului ?i numero?i localnici. S-au ?inut cuvnt?ri, iar un sobor de patru preo?i a oficiat slujba de sfin?ire a monumentului.
 
 

- 19 martie 2007
       n sala Elena Greculesi a Bibliotecii Bucovinei I.G. Sbiera a avut loc lansarea primului volum al lucr?rii Scrisori c?tre Leca Morariu, ap?rut? n editura Funda?iei Culturale Leca Morariu. Au fost prezen?i Eugen Dumitriu, ngrijitorul edi?iei, Maria Olar, pre?edinta funda?iei, scriitori, istorici literari, ziari?ti. Volumul cuprinde ?i un num?r de opt scrisori ?i c?r?i po?tale trimise de Ion Gr?mad?, n perioada 1909-1911, c?tre prietenul s?u Leca Morariu.
 
 

- 1 Decembrie 2006
       De Ziua Na?ional?, la Monumentul Eroilor din cimitirul central al Sucevei s-a organizat o ceremonie solemn?. O gard? militar? a prezentat onorul; a fost oficiat? o slujb? de pomenire ?i s-au depus coroane de flori.
 
 
- 27 august 2006
       La 89 de ani de la moartea lui Ion Gr?mad? a avut loc o slujb? de pomenire la monumentul acestuia aflat n cimitirul central al Sucevei. Au participat primarul ?i viceprimarul comunei Stroie?ti. La sfr?itul slujbei au fost depuse coroane de flori.
 

 
- 1 iunie 2006
       Ziua Eroilor. La mormntul lui Ion Gr?mad? s-au depus coroane de flori din partea asocia?iilor de veterani .
 
 
- 27 august 2002
       La mplinirea a 85 de ani de la moartea scriitorului Ion Gr?mad?, la mormntul situat n cimitirul "Pacea" din Suceava are loc o slujb? de pomenire. Sunt prezen?i clerici, membri ai familiei, ziari?ti, precum ?i viceprimarul comunei Stroie?ti, Vasile B?i?an. Slujba de pomenire este oficiat? de preotul Petric? Iacov. S-au depus coroane de flori.
 
 

____________________________________
 
 
 
 
 
troi?a din cimitirul "Pacea" al Sucevei
 
 
   
 
 
 
            piatra tombal?                                     inscrip?ie (data mor?ii apare scris? gre?it)
 
 
 
 _____
 
       Mul?umiri tuturor celor care vor avea amabilitatea de a oferi, la adresa de contact, orice alte detalii sau informa?ii suplimentare susceptibile s? contribuie la actualizarea acestei pagini.
 
 
 
 
 

Comments are closed.

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X